Wat is Healing?

‘Healing’ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’.

Helen is het in balans brengen van het energiesysteem van een persoon. Een healing werkt holistisch, d.w.z. genezing voor de totale mens. Ik noem het eerder een verbetering van de totale mens. Met de totale mens bedoel ik meer dan het lichamelijke. Helen werkt op andere gebieden zoals het geestelijke, het emotionele en op het spirituele. Je bepaalt zelf op welk gebied je een heling wilt.

Tijdens een healing wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Het kan zijn dat er blokkades worden opgeheven, dat oorzaak van klachten wordt aangepakt. De energie stroomt naar daar waar het nodig is. Je ontvangt wat je op dat moment nodig hebt.

Wat is een healer?

Een healer is als het ware een 'doorgeefluik' van universele energie.

Via gidsen en helpers geeft de healer zuivere informatie die voor de hulpvrager van groot belang zijn en hem ondersteunen in zijn/ haar levensprocessen.

De healing wordt via de healer doorgegeven aan degene die wordt behandeld d.m.v. handoplegging.

Het is energie vanuit de Bron, het is dus niet de energie van de healer zelf die je ontvangt.

Wanneer heb je healing nodig?

We bezoeken een healer wanneer we psychisch of lichamelijk uit balans zijn, vastgelopen zijn in een relatie, wanneer we ziek, vermoeid , labiel of prikkelbaar zijn.

Een healing vindt meestal plaats op een behandelbank, de cliënt is gekleed en de healer beweegt ( in overleg ) zijn/ haar handen boven het lichaam of raakt het lichaam aan.

Wat na een healing?

Een healing is gericht op het creëren van meer energetisch evenwicht in jou en de wereld om je heen. Healing zet het proces in gang waarin jij naar je ware Zelf toe groeit.

Toch kan je je de volgende reacties op een healing ervaren :
warmte/ kou voelen
ontkrampen
moeheid
emoties
het ontvangen van inzichten
ontgiften
totale ontspanning
toenemende energie
beginverergering of verdwijnen van de pijn /klachten
betere verwerking van problemen
tintelingen
een gevoel van vreugde en welbevinden
emotionele bevrijding
het werkt vaak slaapbevorderend
meer in verbinding met je gevoel

De effecten van een healing kunnen direct merkbaar zijn…soms kan het een tijdje duren.